האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10919 התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי

10919 התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / תיאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החברה והרוח, ובכללם אחד מבין הקורסים החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון, תאטרון בחברה, קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, תאטרון בחברה מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם, מגמות בחברה הישראלית, תקשורת בישראל,3,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: פרופ' דן אוריין, ד"ר נפתלי שם טוב, ד"ר זמירה הייזנר; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עוז אלמוג, פרופ' נילי דינגוט, ד"ר זמירה הייזנר, פרופ' ירון צור, ד"ר גד קינר, פרופ' מוטי רגב, פרופ' אלי רוזיק

הקורס עוסק בתאטרון הישראלי ובאופן התמודדותו עם שלושת השסעים החברתיים בישראל: הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המתח האתני בין אשכנזים למזרחים ומלחמת התרבות בין דתיים לחילונים. באמצעות רפרטואר מגוון של מחזות והצגות, הקורס בודק כיצד שסעים אלה מעוצבים בתאטרון הישראלי והעברי לאורך מאה שנות קיומו, ואת השינויים שחלו ביחסים שבין הקבוצות במהלך מאה השנים האחרונות.

מלבד ספרי הקורס ואסופת מאמרים, הקורס כולל קריאת מחזות וצפייה חווייתית בקטעי הצגות שונים. הקורס עוסק בפרשנות על פי שיטות מחקר חדשניות, ומותיר מקום ליצירתיות של הסטודנטים בניתוח הטקסטים והמופעים.

הקורס מיועד לכל הרוצים להעמיק את ידיעותיהם בתחום התאטרון, האמנות והתרבות הישראלית בהיבטיהם החברתיים והפוליטיים. קורס זה יכול להתאים הן לתמידי מדעי הרוח והאמנויות הן לאלה שעיקר עיסוקם הוא במדעי החברה.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 או הקורס ישראל בעשור הראשון, שאינו נלמד עוד.

2 הקורס נקרא בעבר תקשורת המונים בישראל.