האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית

10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

תנאי קבלה: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים. ידע קודם נדרש: אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1, נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה, אלגברה לינארית לתלמידי מדעים.

פיתוח הקורס: פרופ' מרדכי אבריאל, ד"ר חגי אילני, רן אתגר; יואב ברויר (‏עריכת מדריך הלמידה‎)‏

יועצים: פרופ' גדעון אורון, פרופ' יוסף קרמר, ד"ר אמנון גונן, ד"ר יובל כהן

הקורס מרחיב את ידיעותיהם של הסטודנטים בפתרון בעיות אופטימיזציה לא לינארית. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים לנסח בעיות אופטימיזציה לא לינארית על סוגיה השונים ולבחור בכלים המתאימים לפתרון הבעיה. לצורך כך ילמדו הסטודנטים מגוון הגדרות ושיטות לפתרון הבעיות בצורה אלגברית ובצורה נומרית. הקורס מציג את התכונות של כל שיטה, תנאי התכנסות, קריטריונים לשימוש ועוד. במסגרת הקורס יתנסו הסטודנטים בפתרון בעיות שונות מתחום הנדסת התעשייה והניהול וזאת כדי לפתח את היכולת לניסוח בעיות הנדסיות והתאמת שיטת הפתרון המתאימה.

חומר הלימוד

נושאי הלימוד


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.