האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10944 מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה

10944 מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / מדעי הקוגניציה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם יסודות מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏או מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב או תורת ההסתברות‎)‏, הסקה סטטיסטית (‏או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב + רגרסיה וניתוח שונות, או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב + התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א,2 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: מבוא למדעי המחשב ושפת Java או יסודות התכנות בשפת Java (‏או מבוא למדעי המחשב ושפת Java א + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר נעם שנטל (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: ד"ר יונתן לוינשטיין

מטרת הקורס להכיר מודלים מתמטיים בתחומים השונים של מדעי הקוגניציה, ולהכשיר את הסטודנטים למדל תופעה בעצמם, או לפחות להבין ולבקר מודלים מתמטיים שפותחו על-ידי אחרים. במסגרת הקורס יידרשו הסטודנטים לממש אלגוריתמים שונים.

לקורס שני חלקים עיקריים:

החלק הראשון מציג מודלים מכאניסטיים במדעי הקוגניציה, ובמהלכו יילמדו בעיקר מודלים של רשתות נוירונים וייבחנו סוגיות כגון: כיצד המוח אוגר ומאחזר מספר גדול של זיכרונות, מהם המודלים הבסיסיים לביצוע סיווג על ידי המוח, וכן מודלים ללמידה ברשת נוירונים עם ובלי מורה.

החלק השני עוסק במודלים פונקציונליים (‏נורמטיביים‎)‏ ובמודלים דסקריפטיביים, ובמסגרתו נדון בקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, בלמידה באמצעות חיזוקים (‏reinforcement learning‎)‏ ובמודלים הסתברותיים של קוגניציה.

שימו לב: במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה מתקיימת סדנה ללימוד תוכנת Matlab אשר בה נעשה שימוש נרחב בקורס מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה. הסטודנטים נדרשים ללמוד ולתרגל את התוכנה בהתאם לדרישות הסדנה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית עיונית בלבד במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או אחד מבין הצמדים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.