האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10991 דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום

10991 דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / סוציולוגיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס מבוא ללימודי תקשורת, או מבוא לסוציולוגיה וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

.

פיתוח הקורס: פרופ' מוטי רגב, ד"ר ערן פישר, ד"ר סימונה וסרמן

טכנולוגיות דיגיטליות של מידע ותקשורת נעשו בשנים האחרונות רכיב מרכזי בסביבה החומרית, התרבותית והחברתית שבה חיים בני אדם. טכנולוגיות דיגיטליות נשזרות בחיי היומיום –בתודעה, בזהות, בגוף, בפרקטיקות יומיומיות – עד שהן נעשות שקופות, היבט מובן-מאליו ונתון של המציאות. הקורס דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום מבקש להאיר את האופנים שבהם מכשירים דיגיטליים מעצבים, מכתיבים ומכוונים היבטים שונים של חיי היומיום, ולהעלות שאלות בדבר המשמעות החברתית והתרבותית של מצב זה.

בחלק הראשון מציע הקורס מסגרת תיאורטית לשם הבנת נוכחות הטכנולוגיות הדיגיטליות במציאות היומיומית מסגרת זו תפתח את המושג פרקטיקות מדיה ותפרט את הגישה המחקרית שצמחה סביבו. בהמשך יתמקדו פרקי הקורס בכמה תחומים בולטים שבהם מעוצבות פרקטיקות מדיה באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות, ודרכן גם היבטים מרכזיים של חיי היומיום. הקורס יציג מחקרים בשלושה תחומים עקריים של חיי היומיום: סובייקטיביות (‏עצמיות‎)‏, טעם וצריכה של מוצרי תרבות, ניהול חיי משפחה וחיי חברה.

נושאי הלימוד

מסגרת תאורטית: מדיה וחיי היומיום

סובייקטים – העצמי הדיגיטלי

מוצרי תרבות, האזנה, צפייה, טעם: מוזיקה, דרמות טלוויזיה

יחסים בינאישיים

עבודה סמינריונית

בקורס ניתן לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית במגוון נושאים הקשורים למקומם של ניו מדיה בתרבות וביומיום ושימושים שונים בהם