האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11302 פוליטיקה של בחירות

11302 פוליטיקה של בחירות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ וכן הקורסים יסודות המחקר הכמותי א' ו-ב' (‏10769, 10775‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

קורס זה יקיף סוגיות רחבות הקשורות בפוליטיקה אלקטורלית, הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו, תוך ניסיון לענות על השאלה המרכזית סביבה נסוב הקורס: "מדוע אנשים מצביעים כפי שמצביעים?". בחלקו הראשון, יסקור הקורס תיאוריות בסיסיות בנושא התנהגות בוחרים והצבעה והאופן שבו אלו מיושמות במחקר אמפירי. הקורס יחשוף את הסטודנטים לעושר הגישות וההסברים הקיימים בתחום הפוליטיקה האלקטורלית, המנסות – כל אחת בדרכה – להסביר התנהגות אלקטורלית. בחלקו השני של הקורס ניגע בתופעות גלובליות שונות הקשורות בהצבעה ובבחירות האלקטורליות של היחיד כמו פופוליזם ועליית הימין הקיצוני, ניכור וירידה בשיעורי ההצבעה וההזדהות המפלגתית, פרסונליזציה ותביעות להחלפת המודל הפרוצדורלי של הדמוקרטיה הליברלית הקלאסית במודלים דיוניים-השתתפותיים, המבוססים פחות על הצבעה בבחירות.

הקורס יעסוק ברובו בהצבעה במדינות דמוקרטיות, אך ייגע גם בקצרה בהצבעה ובחירות במדינות לא דמוקרטיות וכן בתהליכי אנטי-דמוקרטיזציה שניכרים לאחרונה. בין היתר, נתייחס בקורס לנושאים דוגמת ייצוגיות, הזדהות מפלגתית, שיטות בחירה והצבעה, הצבעה כלכלית, הצבעה אסטרטגית, הצבעת מחאה, ומגדר והצבעה. באמצעות הדיון בקורס נוכל לגעת בתהליכי השינוי הפוליטי המרכזיים של העשורים האחרונים ולנתח אותם, על ביטוייהם השונים, הן תיאורטית והן אמפירית.