האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13054 ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים

13054 ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 24 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורסים: ניהול פיננסי, חשבונאות למנהלים, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות. הקבלה לקורס מותנית באישור מרכז הוראה

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קלמן, ד"ר רינת שאנן-סצ'י, ד"ר אייל להב. 

מטרות הקורס

הקורס מתמקד בליווי פיננסי קצר טווח לעסקים זעירים ומלכ"רים קטנים שנתונים בקשיים כלכליים, וכולל חלק תאורטי והתנסות מעשית במיקוד חברתי. החלק הראשון בקורס כולל רקע תיאורטי וכלים מעשיים הקשורים לליווי פיננסי. החלק השני כולל ליווי עסקי קצר טווח לעסק זעיר או למלכ"ר, ובו כל זוג סטודנטים מלווה עסק אחד, בפיקוח ובהכוונה של מנטורים בעלי ניסיון בתחום.

במהלך הקורס נדרש להיפגש בתיאום עם היזמים אותם מלווים ועם צוות הקורס.

בסיום הקורס יגישו זוגות הסטודנטים לעסקים שליוו תכנית פיננסית לשיפור המצב בעסק.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הרצאות מקוונות של סגל ההוראה ושל אנשי מקצוע בתחום. החלק התיאורטי בקורס יכלול "חקר מקרה" (‏Case study‎)‏ שיתבצע בשלבים בהתאם להתקדמות בחומר הלימוד.

הציון בקורס מתבסס על הגשת מטלות ביניים המבוססות על "חקר מקרה"; וכן על השלמת תהליך הליווי; חוות דעת של המנטורים המלווים ועל איכות התכנית הפיננסית שיגישו הסטודנטים.