האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14036 פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות

14036 פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה. הקורסים מחקר כמותי בחינוך, מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה. 2 וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה: קבלה לתואר תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך. הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה. 2 וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר אבנר כספי, פרופ' אינה בלאו

יועצים: פרופ' עזי ברק, פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר

ההתפתחות הטכנולוגית הכרוכה ברשת האינטרנט, ובמיוחד השימושים המסחריים האקדמיים והפרטיים שרשת זו מאפשרת, הופכים לחלק משמעותי יותר ויותר בחיי הפרט והחברה. לא בכדי יש המכנים את רשת האינטרנט "העולם הווירטואלי" או Cyberspace. בקורס ארבעה פרקים. תחילה נציג את המאפיינים הייחודיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי. בהמשך נדון בנושאים שמאפיינים אינטראקציה בין-אישית (‏‏פרק 2‎‎)‏‏ וקבוצתית (‏‏פרק 3‎‎)‏‏ ברשת תוך מתן דגש על נושאים כמו ניהול רושם, מוניטין ופרטיות במרחב הדיגיטלי ודינמיקה ברשתות החברתיות. נסיים את הקורס בפרק שמתמקד בהשלכות החינוכיות של האינטראקציה במרחב הדיגיטלי .

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

מקראה ומדריך למידה דיגיטלי.

נדרשת נוכחות חובה במפגש אחד לשם הגשת רפרט.


1 בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות צריכים להירשם לקורס סמינר בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏.

הקורס אינו מוצע באופן זמני.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏‏14010‎‎)‏‏, שאינו מוצע עוד.