האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות

14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / פוליטיקה, חברה ותרבות

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בלימודי תרבות.1

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר תמי עמיאל-האוזר, גל חרמוני, ניר קדם

יועצים: פרופ' גבי צורן, ד"ר ענת זנגר, ד"ר סנדרה מאירי, ד"ר ליאת פרידמן

הקורס מציע סקירה היסטורית של אופני המחשבה, המתודולוגיות והתאוריות אשר כוננו ועיצבו את 'לימודי התרבות' במהלך המאה ה-20, וגיבשו את השפה המושגית שממשיכה להנחות את חקר התרבות כיום. הקורס מציג את הגותם של כמה מהחוקרים והחוקרות העיקריים בתחום, במטרה לפתח מבט ביקורתי ביחס לשלושת המושגים המרכזיים בביקורת התרבות, שעברו גלגולים והתפתחויות שונות בהגות של המאה ה-20: האידאולוגיה, הסובייקט והשפה.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על מקראת מאמרים, בעברית ובאנגלית ועל מדריך למידה הכולל מבואות לכל אחד מהפרקים והסבר של עיקרי הרעיונות בכל אחד מהמאמרים.

ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 תנאי קבלה לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים: אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו, קורס החובה באחת מהמגמות, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.

תנאי קבלה לתואר שני בהיסטוריה: קבלה לתואר שני בהיסטוריה.