האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: לתואר השני בלימודי דמוקרטיה : קבלה לתכנית

לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

לתואר שני במינהל עסקים: חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי דיני תאגידים למנהלים.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אילנה קופמן

יועצים: פרופ' גבריאל בן-דור, פרופ' יואב פלד, פרופ' גבריאל שפר, ד"ר דניס שרביט

ברבע האחרון של המאה ה-20 שטף גל מקיף של ליברליזציה ודמוקרטיזציה מדינות רבות החל מדרום אירופה, באמריקה הלטינית, באפריקה, וכלה בהתמוטטות המשטרים הקומוניסטיים באירופה. יש הרואים בזאת את ניצחונו ההיסטורי והאידאולוגי של הליברליזם ואת קץ המאבקים האידאולוגיים, אך יש המצביעים על האתגרים החיצוניים והפנימיים לסדר העולמי וליציבותם של המשטרים הדמוקרטיים בעולם המקוטב והמפוצל אתנית, כלכלית ודתית.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על שתי מקראות מאמרים, בעברית ובאנגלית, ועל מדריך למידה.