האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים

20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים בפיסיקה ובמתמטיקה, ובכללם הקורסים מכניקה, פרקים בפיסיקה מודרנית, פיסיקה קוואנטית 1, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ידע קודם מומלץ: מכניקה אנליטית

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יורם קירש, פרופ' יוסף דותן

פיתוח הקורס (‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' יורם קירש, פרופ' יוסף ורבין, ד"ר מירב חדד

מחקר החלקיקים היסודיים נחשב היום לאחת החזיתות החשובות של המחקר הפיסיקלי. התגליות בתחום זה מסייעות לבדיקת חוקי הפיסיקה היסודיים ולניסוח תאוריות חדשות.

בקורס זה יכירו הסטודנטים את שיטות המחקר ואת שפת המושגים הנהוגים בתחום זה.

בשלב הראשון ילמדו הסטודנטים פרקים נבחרים מספר הקורס המהווה מבוא לפיסיקת החלקיקים היסודיים:

D.J. Griffiths, Introduction to Elementary Particles (‏Wiley, 2008‎)‏

הפרקים הנבחרים הם פרקים 5-1, סעיף 6.1 וסעיפים 7.2-7.1.

נושאי הלימוד

בשלב השני יכתוב כל סטודנט עבודה סמינריונית על נושא כלשהו מתחום הפיסיקה של החלקיקים היסודיים. העבודה תתבסס על מאמר או מאמרים מן הספרות המדעית (‏בדרך כלל באנגלית‎)‏, או על פרקים מתקדמים מספר הקורס. בכתיבת העבודה ייעזר הסטודנט במדריך. כל סטודנט ירצה על עבודתו.

במסגרת הקורס יתקיים יום עיון לצורך הצגת העבודות. ההשתתפות בו היא חובה. במידת האפשר יתקיים יום עיון נוסף שיכלול הרצאות על התפתחויות חדשות בתחום החלקיקים היסודיים.