האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20320 פיסיקה קוואנטית 1

20320 פיסיקה קוואנטית 1‏1

5 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב או חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון אינפיניטסימלי 2, חשבון אינפיניטסימלי 23 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏ , פרקים בפיסיקה מודרנית, מכניקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגברה לינארית 2, מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות, חשמל ומגנטיות, גלים ואופטיקה, מכניקה אנליטית.

פיתוח הקורס: פרופ' סלים זארובי

יועצים: פרופ' יוסף ורבין, פרופ' אורה אנטין, פרופ' אמנון אהרוני, פרופ' חגי איזנברג

מטרות הקורס:

נושאי הלימוד:

חומרי לימוד:

הקורס מבוסס על לימוד ששת הפרקים הראשונים של הספר:

Introduction to Quantum Mechanics, 3rd Edition, Davis Griffiths & Darrell Schroeter, Cambridge University Press.

אל הספר נלווה מדריך למידה (‏‏בעברית‎‎)‏‏ המכיל הוראות לגבי קצב הלימוד, הרחבות והבהרות בנקודות קשות וכן תרגילים פתורים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

בעבר נקרא הקורס מכניקה קוואנטית ומבנה האטום.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 4 נקודות זכות.

2 או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3.