האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20320 פיסיקה קוואנטית 1

20320 פיסיקה קוואנטית 1‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 23 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏ 3 , פרקים בפיסיקה מודרנית, מכניקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תורת הקוואנטים א, אלגברה לינארית 2, מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסף דותן, פרופ' יורם קירש, פרופ' יוסף ורבין, פרופ' אהרון קפיטולניק, פרופ' יעקב שחם, זאב קרקובר, אתי הר אבן

יועצים: פרופ' יקיר אהרונוב, פרופ' אמנון אהרוני, פרופ' דוד הורן, פרופ' עוזי קלדור, פרופ' יעקב שחם

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

שימו לב: באוניברסיטה הפתוחה יש שלושה קורסים בתורת הקוואנטים: תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏, תורת הקוואנטים ב (‏20523‎)‏ וקורס זה, מכניקה קוואנטית ומבנה האטום. הקורס תורת הקוואנטים א בנוי כקורס ראשון בתורת הקוואנטים לפיסיקאים ולכימאים. ככזה, אין הוא דורש ידע מוקדם רב יחסית, ומתחיל באופן הדרגתי בהצגת עקרונות תורת הקוואנטים תוך כדי סקירת חומר הרקע הבסיסי הדרוש. לפיכך, מומלץ להקדים ללימוד הקורס הזה את הקורס תורת הקוואנטים א. הקורס הנוכחי חוזר ומעמיק, ואף מרחיב, בחלק מן הנושאים, וממשיך ומטפל בנושאים מתקדמים יותר. הקורס תורת הקוואנטים ב – קשר כימי מהווה המשך של תורת הקוואנטים א בכיוון אחר: זה של יסודות המבנה המולקולרי ותורת הקשר הכימי.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. בעבר נקרא הקורס מכניקה קוואנטית ומבנה האטום.

2 או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3.

3 בעבר נקרא הקורס אלגברה ליניארית לתלמידי מדעי הטבע.