האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20340 אנליזה של ניסויים

20340 אנליזה של ניסויים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, וכן חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,1 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים. ליחידה 2 דרוש ידע בסיסי בסימטריה הנלמד בקורסים כימיה אי-אורגנית (‏יחידה 4‎)‏ או סימטריה וכירליות (‏פרק 1‎)‏. סטודנטים החסרים ידע זה ושלא למדו את אחד מהקורסים האלה ישלימו אותו בלימוד עצמי מתוך קורסים אלה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תרמודינמיקה, פרקים בכימיה פיסיקלית,2 כימיה אי-אורגנית, סימטריה וכירליות, תורת הקוואנטים א (‏או פיסיקה קוואנטית 1‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר ענבל טובי-ערד, פרופ' שמואל וייס, פרופ' יורם קירש, אורנה מילוא, ד"ר דינה עינות-יוגב, פרופ' דוד אבניר, ד"ר דן שטייניץ, חגית טייב, ד"ר ורדה איטח

היכולת לנתח באופן עצמאי ואמין תוצאות ניסיוניות היא אחת המיומנויות החשובות הנדרשות מנסיינים בענפי מדעי הטבע השונים. השתכללות המכשור והנטייה, בתחומים מסוימים, לבצע ניסויים מורכבים בקבוצות גדולות, הביאו לכך שמיומנות זו חשובה לעתים יותר מהיכולת לטפל במכשור ולהפעילו.

הקורס נועד על כן לאמן את הסטודנטים בשיטות מקובלות לאנליזה של תוצאות ניסיוניות, ולהפגישם עם טכניקות ניסיוניות בעלות חשיבות בכימיה פיסיקלית ובפיסיקה.

כל יחידת לימוד עוסקת בניסוי מסוים או בטכניקה ניסויית מסוימת. לאחר הסבר תאורטי של התופעה הנדונה, מתוארת מערכת המדידה ומוצגות תוצאות שהושגו במערכת זו. על הסטודנטים לנתח את התוצאות הללו (‏לפי הנחיות המפורטות ביחידה‎)‏ ולהגיש את ממצאיהם בצורת דוח מעבדה.

חומר הלימוד

יחידה 1

ספקטרום באינפרא-אדום של מולקולות דו-אטומיות

יחידה 2

מדדי סימטריה רציפים

יחידה 3

הריאקציה בין H2 ו- I2

יחידה 4

מולקולות צבע אורגניות

יחידה 5

תהליכים מעוררים תרמית

יחידה 6

מעקב אחרי ריאקציות מהירות בעזרת "הקפצת טמפרטורה"


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד.