האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20334 סימטריה - מתמטיקה, כימיה

20334 סימטריה - מתמטיקה, כימיה‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' דוד גינצבורג, פרופ' שמעונה גינצבורג, פרופ' אמיתי הלוי, פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' ולדימיר פרלוג, מתי גולדמן, שמואל ברגר

למושג 'סימטריה' משמעויות וביטויים בתחומים רבים – באמנות פלסטית, במוסיקה, במתמטיקה ובמדעי הטבע. הקורס מציע פורמליזציה מתמטית של המושג, ומציג נושאים במדעי הטבע שבהם מתגלה סימטריה בצורות שונות: כאמצעי לתיאור תופעות ולמיונן; כעיקרון להסבר תופעות ולחיזוי שלהן; וכשיקול מסייע בפתרון בעיות. הנושאים בקורס מובאים מתחומי המתמטיקה והכימיה. לפיכך יימצא הלומד עוסק בבעיות רב-תחומיות המקיפות מגוון של עצמים – החל במולקולות וכלה בגופים מופשטים.

חומר הלימוד

מתמטיקה

יחידה 1

העתקות ותמורות

יחידה 2

חבורות

יחידה 3

סימטריה בגיאומטריה

כימיה

יחידה 4

פעולות סימטריה וחבורות נקודתיות

יחידה 5

שקילות כימית, הגדרת קונפיגורציה R, S, סטראוסלקטיביות ואננטיוסלקטיביות

יחידה 6

תכונות המושפעות מסימטריה: מומנט דיפולי, פעילות אופטית ותכונות דינמיות

יחידה 7

סימטריה וקישור, תנאי סימטריה לקיום ראקציות