האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20912 לייזרים: עקרונות ושימושים

20912 לייזרים: עקרונות ושימושים‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 60 נ"ז במדעים ובכללן: כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או אטומים מולקולות ותכונות החומר‎)‏; יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב, או מכניקה + חשמל ומגנטיות + גלים ואופטיקה‎)‏; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏1; תורת הקוואנטים א (‏או פיסיקה קוואנטית 1, או פרקים בפיסיקה מודרנית‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים פרקים בכימיה פיסיקלית2, דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים.

פיתוח הקורס: פרופ' איגור רכינוב, פרופ' יצחק דותן

מטרת קורס זה היא להעניק לסטודנטים חשיפה לנושאים הקשורים במבנה הלייזר, עקרונות פעולתו, לצד טעימה משימושים ספציפיים של לייזרים במחקר בסיסי ויישומי עכשווי. עם סיום הלימוד אנו צופים כי הסטודנטים יכירו טכניקות מבוססות-לייזר המשמשות באופן רוטיני באנליזה ספקטרוסקופית, דינמיקה מולקולרית, פוטוכימיה ופוטופיסיקה, יישומים אנליטיים, סביבתיים, מעקב ובקרה אחר תהליכים תעשייתיים וכו'. בקורס יתקיימו שני מפגשי מעבדה (‏השתתפות חובה‎)‏.

ספר הקורס

H.H. Telle, A.G. Urena & R.J. Donovan, Laser Chemistry: Spectroscopy, Dynamics and Applications (‏John Wiley, 2007‎)‏

הסטודנטים יקבלו את הספר באנגלית ובנוסף מדריך למידה ומדריך מעבדה בעברית.

פרקי הספר שיילמדו

פרק 1

מבוא

פרק 2

אטומים, מולקולות והאינטראקציה שלהם עם אור

פרק 3

עקרונות בסיסיים של פעולת לייזר

פרק 4

מערכות לייזרים

פרק 5

עקרונות של ספקטרוסקופיית לייזר

פרק 6

ספקטרוסקופיית בליעה

פרק 7

פלורסנציה מושרית לייזר

פרק 8

שיטות המבוססות על פיזור אור: ספקטרוסקופיית ראמאן ותהליכים נוספים

פרק 9

ספקטרוסקופיה מבוססת יינון

פרק 10

החזרה, שבירה ונפיצה של אור

פרק 11

פילטרים וציפויי שכבות דקות

פרק 12

סיבים אופטיים

פרק 13

מכשירים לאנליזה של אור וחלקיקים טעונים, גלאים

פרק 14

מדידה ועיבוד אותות

פרק 15

פוטודיסוציאציה של מולקולות דו-אטומיות

בנוסף יילמד נושא אחד  מתוך הפרקים 30-16 של ספר הלימוד.


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד.