האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20913 פיסיקה של מצב מוצק

20913 פיסיקה של מצב מוצק‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מכניקה, חשמל ומגנטיות, פרקים בפיסיקה מודרנית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3‎)‏,2 אלגברה ליניארית 1 (‏או אלגברה ליניארית לתלמידי מדעים‎)‏,3אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏או כימיה כללית‎)‏. ידע קודם מומלץ: גלים ואופטיקה, תרמודינמיקה, פיסיקה סטטיסטית, מכניקה קואנטית ומבנה האטום או תורת הקוואנטים א.

פיתוח הקורס: פרופ' אמנון אהרוני, פרופ' אורה אנטין-וולמן

הפיסיקה של המצב המוצק הוא תחום מתפתח המשפיע על ענפים רבים במדע ובטכנולוגיה ובהם מוליכים למחצה, לייזרים, אלקטרוניקה וננו-טכנולוגיה. הקורס עוסק בתאוריות המרכזיות בתחום ובקשרים בין תופעות בחומר לתכונות האטומים המרכיבים אותו, לצורת סידורם ולפגמים במבנה הסריגי המסודר. דוגמאות לתופעות אלה הן מוליכות חשמלית, מגנטיות ותכונות אופטיות. הקורס דומה במבנהו ובהיקפו לקורסים במצב מוצק שנלמדים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

הקורס דן בתאוריות המרכזיות בנושא ובקשרים שבין תופעות בחומר לבין תכונות האטומים המרכיבים אותו, לצורת סידורם ולפגמים במבנה הסריגי המסודר. תופעות כאלה הן מוליכות חשמלית, מגנטיות ותכונות אופטיות. הקורס דומה במבנה ובהיקף לקורסים של פיסיקה במצב מוצק שנלמדים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106,שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3.

3 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

4 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.