האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20993 ביולוגיה של עטלפי מדבר

20993 ביולוגיה של עטלפי מדבר‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 72 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים בממוצע ציונים 82, לפחות, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, אקולוגיה, אחד מהקורסים נושאים בהתנהגות בעלי חיים, פיזיולוגיה של מערכות באדם, וכן עמידה בדרישת האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ההרשמה מותנית באישור מרכז ההוראה באוניברסיטה הפתוחה ובאישור מרכז הקורס באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הקורס עוסק בהיבטים אקולוגיים של יחסי טורף-נטרף תוך דגש על אקולוקציה, ועל היבטים פיזיולוגיים תוך דגש על מאזני מים וחומצה-בסיס.

זהו קורס בין-אוניברסיטאי, הנלמד במשך כשבועיים במכונים לחקר המדבר ע'ש יעקב בלאושטיין בקמפוס שדה-בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון. השבוע הראשון מוקדש במרביתו להרצאות (‏בהיקף של כ-15 שעות‎)‏ של צוות מורי הקורס (‏מהארץ ומחו"ל‎)‏ ולמעבדות קול ופיזיולוגיה. בנוסף, כל סטודנט מציג סמינר המבוסס על קריאת מאמר שבחר מתוך ספרות מומלצת. השבוע השני מוקדש לפרויקט מחקר אישי בשדה ובמעבדה בהדרכת צוות המורים. מלבד ההעשרה התאורטית, הסטודנטים מקבלים ניסיון בעבודת שדה, אשר כוללת עבודה עם רשתות ערפל, טיפול וזיהוי של עטלפי חרקים, עבודה עם גלאי עטלפים ועם תוכנות שונות לעיבוד ולניתוח קולות בכלל ושל עטלפים בפרט. כל סטודנט צריך לכתוב את תוצאות הפרויקט שעבד עליו כמאמר מדעי, ובנוסף להציג אותו בפני שאר הסטודנטים ומורי הקורס.

כאמור, הקורס הוא בין-אוניברסיטאי ופתוח לסטודנטים בביולוגיה מכל האוניברסיטאות בארץ. מספר המשתתפים מוגבל וקבלת סטודנטים, לאחר אישור האוניברסיטה הפתוחה, תישקל סופית על-פי קריטריונים אקדמיים על-ידי מורי הקורס באוניברסיטת בן-גוריון. הקורס נלמד כולו בשפה האנגלית.

הקורס מתקיים בדרך כלל בחודש יולי, והמועד האחרון להרשמה באוניברסיטת בן-גוריון, לאחר קבלת האישור מהאוניברסיטה הפתוחה, הוא בדרך כלל בסוף אפריל. לקבלת פרטים יש לפנות לפרופ' ענת ברנע, מרכזת ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. פרטים על הליך הרישום ניתן לקבל במזכירות המחלקה למדעי הטבע והחיים, בטלפון: 09-7781747/6.

במסגרת הקורסים הבין-אוניברסיטאים שאושרו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה, ניתן ללמוד לכל היותר 2 קורסים.1 קורסים אלה יירשמו בגיליון הציונים המלווה את תעודת הבוגר והציון שלהם ישוקלל בציון הסופי.


1 ראו קורסים של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת.