האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

69007 דידקטיקה של הוראת האזרחות

69007 דידקטיקה של הוראת האזרחות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה באזרחות

תנאי קבלה: קבלה למסלול לתעודת הוראה באזרחות, הקורסים ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מגמות בחברה הישראלית, תכנון לימודים, הוראה והערכה, ואחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך, פילוסופיה של החינוך.2

פיתוח הקורס: מרים דרמוני-שרביט, פרופ' בנימין נויברגר

הסדנה מיועדת למעוניינים ברישיון הוראה באזרחות מטעם משרד החינוך.

מטרות הקורס

מבנה הקורס

הקורס מורכב מסדנות דידקטיות במפגשי פנים-אל-פנים ומלמידה בקבוצת הדיון באתר הקורס. בסדנות ינותחו תוצרים של תלמידים, אירועים בכיתה ומערכי שיעור של מורים מומחים שילובנו תוך פיתוח חשיבה רפלקטיבית. הלימוד בקורס מבוסס על מקראה ומדריך למידה.

נושאי הלימוד

בתחום התוכן: מדינה יהודית ודמוקרטית; גישות שונות למדינת ישראל; מהי דמוקרטיה? זכויות אדם וזכויות קבוצה; הגבלת השלטון; שלטון החוק במדינה דמוקרטית; היסודות החוקתיים של מדינת ישראל; חברה רבת שסעים; תרבות פוליטית בישראל; תקשורת ופוליטיקה.

בתחום הפדגוגי: מהי למידה ספירלית?; רפלקציה ככלי לפיתוח מקצועי של מורה; פדגוגיה של ספרות מקרים; שילוב חומר אקטואלי ליישום מושגים וערכים נלמדים; למידה דיאלוגית – בין מורה למנחה; פיתוח מיומנות קריאת מאמר; פיתוח יכולת ההנמקה והיישום בעל-פה ובכתב; רעיונות וכיווני חשיבה; בחינת הבגרות כמעצב למידה.

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

2 או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.