האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, כ"א-כ"ב בשבט התשע"ה, 11-10 בפברואר 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


ועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה

  • ד"ר ורד זילבר-ורוד, יו"ר (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • אסנת צרפתי (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • דפנה גרינבוים (דוברות ויחסי ציבור)
  • בת-שבע אנגלברג-בר (מינהל המחשוב-מערכות מידע-מדור אינטרנט)
  • אסף שמבי (דוברות ויחסי ציבור)
  • מאיר יצחקי (מינהל הלוגיסטיקה)
  • רביד מורד (מינהל המחשוב-מערכות מידע-מדור מערכות לוויניות)
ועדה מארגנת
 
 


האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה