האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, כ"א-כ"ב בשבט התשע"ה, 11-10 בפברואר 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


מאמר סטודנט/ית מצטיין


בכנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס המאמר הזוכה בתחרות: מאמר סטודנט/ית מצטיין הוא:
"פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר: הקשרים בין למידה ממשחק, תפיסת הלמידה וחוויות משחק
של הסטודנטית ציפי רוזנפלד (האוניברסיטה הפתוחה)

 

לצורכי ציטוט אנא השתמשו באופן הבא:

רוזנפלד, ציפי; ברזלי, שרית; בלאו, אינה (2015). פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר: הקשרים בין למידה ממשחק, תפיסת הלמידה וחוויות משחק. בתוך: י' עשת, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 185ע-195ע.

מאמר סטודנט מצטיין
 
 


האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה