האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, כ"א-כ"ב בשבט התשע"ה, 11-10 בפברואר 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


ספר הכנס העשירי

ספר הכנס העשירי


לצורכי ציטוט של מאמרים מתוך ספר הכנס, אנא השתמשו בצורה הבאה:

למאמר בעברית (דוגמה בלבד):
רוזנפלד, ציפי; ברזלי, שרית; בלאו, אינה (2015). פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר: הקשרים בין למידה ממשחק, תפיסת הלמידה וחוויות משחק. בתוך: י' עשת, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ' 185ע-195ע.

למאמר באנגלית (דוגמה בלבד):

Laslo, Esther and Baram-Tsabari, Ayelet. 2015. Scientific and Ethical Literacy in Authentic Public Comments in Online Climate Change News Coverage. In: Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the 10th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era, Raanana: The Open University of Israel, pp. 22E-27E.

ספר הכנס העשירי
 
 


האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה