האם סעודיה יכולה להיחלץ מ"המחלה ההולנדית"?

יוסי מן

מחקרים רבים מציגים את אתגריה של הכלכלה הסעודית. רבים מייחסים את האתגרים לאופייה הלא דמוקרטי של הממלכה, התלות הגבוהה בנפט, גידול אוכלוסין גבוה, תלות בעובדים זרים, מערכת חינוך מפגרת, מסורת של הענקת סובסידיות נדיבות לאזרחים, תקציבי ביטחון מנופחים וצריכה גבוהה. מחקר זה מבקש לעשות שימוש בתיאוריה של המחלה ההולנדית כדי להסביר בעיות יסוד בכלכלה הסעודית ואף להציע באמצעותה הסברים לתופעות חברתיות המשפיעות על הכלכלה המקומית. המאמר מבקש לטעון כי הכלכלה הסעודית אינה מקרה ייחודי אלא חלק ממשפחה של מדינות הסובלות מאותו תופעה הנקראת מחלה הולנדית ולפיכך פתרונה צריך להלמד ממדינות שחוו אותה והצליחו להירפא ממנה.