כרך נ"א תשע"ב


 • ביקורות ספרים
  1. Vincent Lemire, La Soif de Jerusalem, Essai d'hydrohistoire (1840-1948), Paris: la Sorbonne, 2010 (אמנון כהן)
  2. Norman Rose, "A Senseless Squalid War"?: Voices from Palestine 1945-1948, London: The Bodley Head, Random House, 2009 (גבריאל ורבורג)
  3. Yuval Ben-bassat, Eyal Ginio (eds.), Late Ottoman Palestine: The Period of Young Turk Rule, London and New York: Tauris, 2011 (יוסי בן-ארצי)
  4. Johann Bussow, Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of Jerusalem, 1872-1908, Leiden: Brill, 2011 (יובל בן-בסט)
  5. Amnon Cohen and Noga Efrati (eds.), Post-Saddam Iraq: New Realities, Old Identities, Changing Patterns, Brighton, Portland, Toronto: Sussex Academic Press, 2011 (אלישבע מכליס)
  6. סיד קוטב, מניפסט האסלאם הרדיקלי: ציוני דרך, תל־אביב: רסלינג, 2011 (מאיר חטינה)
  7. אוריה שביט (עורך), שקיעת המערב, עליית האסלאם? עיונים בהגות על עתיד הציוויליזציות, תל־אביב: הקיבוץ המאוחד ומרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, 2010 (מרדכי קידר)
  8. נעמי וינר־לוי, פוסעות על חבל דק: סיפורי חייהן של נשים דרוזיות פורצות דרך, באר־שבע: אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 2011 (סראב אבו רביעה־קווידר)