איזהו מכובד – המכבד את משרתו: על קריירת המשפט של ברהאן אל־דין אבן ג'מאעה

יוסף דרורי

המאמר סוקר את פעולותיו והתנהגותו של ברהאן אלדין אבן ג'מאעה, שופט ודרשן ירושלמי בן למשפחה מכובדת שנקרא לכהונה, פעמים אחדות (ב1371- וב-1379), כשופט עליון במצרים. הכרעותיו השיפוטיות, ועמידתו הגאה מול בכירי המשטר הממלוכי זיכתה אותו באהדה ציבורית אך מיעטה את סיכוייו לשרת אצל שליטים תקיפים שהעדיפו ממסד משפטי צייתן וכנוע.

המאמר מציג את הנושאים שעל סדר יומם של שופטים במצרים הממלוכית, מחויבותם לתפקידם וצפיות השליטים מממוניהם.