Page 4 - Beit Ayala_Stav_2019-small
P. 4

?על אספנית האמנות איילה?
 ?זקס־אברמוב (?)2011—1912??

  ?איילה זקס־אברמוב? ,?ילידת ירושלים? ,?בת למשפחת?
 ?בן־טובים? ,?התחנכה בישראל? ,?בצרפת ובאנגליה? .?למדה?

    ?אמנות בארצות הברית ובקנדה? ,?ועבדה כאוצרת?
 ?במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק? .?בתקופת מלחמת?

   ?העולם השנייה? ,?בעת שהותה באירופה? ,?נטלה על?
    ?עצמה תפקידי פיקוד? ,?התנדבות והצלה כפעילה?
   ?בעלייה ב? ,?וכקצינת קישור בכוחות בעלות הברית?.??
    ?בתקופת שהותה בקנדה הייתה נשיאת "הדסה"?

                      ?בטורונטו?.??

 ?איילה זקס־אברמוב הייתה מומחית בהערכת יצירות?
 ?אמנות? ,?ושמה מתקשר בתודעה הישראלית לאמנות?
?ולתרבות במובן הנעלה ביותר? .?בזכות חוש ההתבוננות?

   ?ויכולת ההבחנה בכשרונות צעירים בנתה לעצמה?
  ?איילה זקס־אברמוב אוסף יצירות נדיר וחובק עולם?.??

    ?יחד עם סם זקס החליטה להקדיש את אוצרות?
?האמנות שברשותה לציבור הרחב? ,?ואף תרמה את בית?

            ?איילה לאוניברסיטה הפתוחה?.??

     ?רבים מקורסי הבוקר של אסכולות בתל אביב?
 ?מתקיימים בבית איילה? .?תרומה זו מצטרפת לרשימה?

    ?ארוכה של ציוני דרך אשר הקימה איילה ברחבי?
    ?הארץ בתחומי המוזיאולוגיה? ,?המדע והאמנות?,??
   ?וביניהם — המוזיאון לארכיאולוגיה באיילת השחר?,??
?אגפים לתערוכות ולתצוגות במוזיאון ישראל ובמוזיאון?
    ?תל אביב? ,?ספרייה בהיברו יוניון קולג' בירושלים?,??
  ?וכן קתדרה להיסטוריה של האמנות באוניברסיטה?
  ?העברית? ,?וקתדרה לגיאופיסיקה במכון ויצמן למדע?

                      ?ברחובות?.??

       ?על "בית איילה"?

   ?בניין זה? ,?המצטיין בייחודיותו? ,?נבנה בתחילת שנות?
?ה־? 50?של המאה ה־? 20?בסגנון האדריכלות הבינלאומית?.??

   ?"מצד אחד יש בו פשטות פונקציונלית? ,?אך מצד?
  ?אחר יש בו שפה פיוטית ומגוונת יותר? ,?והן מעניקות?
  ?לו סממנים מקומיים הנובעים מהאקלים התרבותי?
 ?והפיסי של המקום"? ,?מסבירה האדריכלית עדה כרמי־?
 ?מלמד? ,?בתו של האדריכל דב כרמי? ,?שתיכנן את הבית?.??

                           ?צייר? :?יוסף זריצקי?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9