Page 5 - Beit Ayala_Stav_2019-small
P. 5

?תוכן עניינים?

     ?אמנות? ,?קולנוע ומוסיקה?

?			 ?8??  ?ארוטיקה ומיניות באמנות?

??9??  ?			? ?אמנים יהודים בעידן המודרני?

?			 ?10??  ?אמנות נוצרית גותית?

?			 ?11??  ?אמנות הרנסנס?

?			 ?12??  ?אופרה? לא מה שחשבת?

?הסיפור שאינו נגמר ? -?על נשים וגברים			 ?14??

?על סטריאוטיפים ודעות קדומות 			 ?15??

?			 ?16??  ?שיאי המוסיקה הקלאסית?

?			 ?17??  ?טרום בכורה בקולנוע?

??19?? ?			? ?החיים בעידן ה"פוסט־אמת"?

     ?ספרות? ,?תנ"ך ופילוסופיה?

?המיטב ? -?ספרות ושירה עברית 			 ?22??

?המיטב ? -?ספרות ופרוזה עולמית 			 ?23??

?			 ?24??  ?פוליטיקה? ,?שלטון ומשטר?

?			 ?25??  ?פילוסופיה וקבלה?

?			 ?28??    ?מדע וחקר התרבות?
?			 ?29??       ?פותר החלומות?
?			 ?31??
     ?ה? ,DNA-?מולקולת החיים?
       ?לסוף העולם ובחזרה?

     ?אקטואליה ומזרח תיכון?

?איראן ? -?מציאות גיאופוליטית חדשה?			 ?34??

?מצרים ? 40 -?שנה להסכם השלום 			 ?35??

?ישראל הצעירה? :?הפרשות המסעירות			 ?36??

?? 900?שנים של צמתים היסטוריים 			 ?38??

?			 ?39??  ?בין שתי מלחמות?

?			 ?40??  ?צרפת ? -?משבטים לעם?

??41?? ?			? ?צרפת ? -?ממלוכה לרפובליקה?

?		 	 ?42?? ?שתי הקוריאות?

?			 ?44??        ?סדנאות?
?			 ?45??  ?אנגלית ? -?מתקדמים?
     ?סדנת כתיבה יוצרת?

?הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד	 ?46??
?טופס הרשמה	 ?49??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10