Page 6 - Beit Ayala_Stav_2019-small
P. 6

?סמסטר א?

?שישי?     ?חמישי?       ?רביעי?     ?שלישי?       ?שני?      ?ראשון?

??12:30-9:30 11:00-9:30 11:00-9:30 11:00-9:30 11:00-9:30 11:00-9:30??

?טרום?-?בכורה?   ?הסיפור?            ?ארוטיקה?      ?אופרה? לא?    ?המיטב ?-??
 ?בקולנוע?   ?שאינו נגמר?    ?ומיניות שתי הקוריאות?      ?מה שחשבת?    ?ספרות ושירה?
       ?נשים וגברים?    ?גליה דור?   ?באמנות?
?מרצים שונים?          ?יונתן הירשפלד עמ׳ ?42??       ?מרב ברק?     ?עברית?
  ?עמ׳ ?17??   ?בקולנוע?            ?עמ׳ ?8??         ?עמ׳ ?12??    ?יעל גורי?
       ?רחל אסתרקין?
                                         ?עמ׳ ?22??
         ?עמ׳ ?14??

??11:30-10:00 12:00-10:30 11:00-9:30 11:30-10:00 13:00-10:00 12:00-10:30??

?אמנות נוצרית החיים בעידן?     ?ישראל?      ?איראן?     ?טרום?-?בכורה?   ?? 900?שנה?
?גותית ה"פוסט־אמת"?        ?הצעירה?    ?פרופ' עוזי רבי?   ?בקולנוע?   ?של צמתיים?
?ד"ר אפרת שטרן ד"ר הנרי אונגר?  ?עופר אדרת?                   ?היסטוריים?
?עמ׳ ?19??    ?עמ׳ ?10??               ?עמ׳ ?34??    ?מרצים שונים?  ?ד"ר יצחק נוי?
                 ?עמ׳ ?36??              ?עמ׳ ?17??
                                         ?עמ׳ ?38??

??12:00-10:30 13:00-11:30 12:30-11:00 13:00-10:00 13:00-11:30 12:30-11:00??

?טרום?-?בכורה?  ?פילוסופיה?     ?אנגלית ?-??   ?סדנת כתיבה?      ?צרפת ?-??    ?אנגלית?-??
 ?בקולנוע?    ?וקבלה?      ?מתקדמים?     ??יוצרת?     ?משבטים לעם?   ?מתקדמים?
                ?יהודית (שרי)?           ?אלון קליבנוב? ?יהודית (שרי)?
?מרצים שונים? ?ד"ר נדין שנקר?          ?אילן????שיינפל ??ד?
  ?עמ׳ ?17??    ?עמ׳ ?25??      ?פרויד?     ?עמ׳ ?45??       ?עמ׳ ?40??    ?פרויד?
                  ?עמ׳ ?44??                     ?עמ׳ ?44??

       ??12:00-10:30 13:00-11:30 13:00-11:30??               ??13:00-11:30??

        ?ה?,DNA-??     ?שיאי המוסיקה?   ?פותר?              ?פוליטיקה?,??
       ?מולקולת החיים?    ?הקלאסית?    ?החלומות?            ?שלטון ומשטר?
       ?פרופ' ידידה גפני?        ?פרופ' אבשלום?           ?אבשלום קאפח?
                ?עומר שומרוני?   ?אליצור?
          ?עמ׳ ?29??      ?עמ׳ ?16??                     ?עמ׳ ?24??
                         ?עמ׳ ?28??

                       ??13:00-11:30??

                       ?לסוף העולם?
                        ?ובחזרה?

                       ?דנדן בולוטין?
                         ?עמ׳ ?31??

                          ?קורסים המתקיימים בבית איילה?
                       ?קורסים המתקיימים בסינמטק תל אביב?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11