משרד התחבורה והבטיחות בדרכים


בתאריך 28/2/2016 מסיימת האוניברסיטה הפתוחה את התקשרותה עם משרד התחבורה לצורך הפעלת קורסי נהיגה נכונה.
לאור זאת לא ניתן להרשם לקורסים באוניברסיטה הפתוחה .
ניתן לפנות למפעיל החדש מוקד מיבע טלפון: 03-3737355
בברכה
מוקד נהיגה נכונה

קורסי נהיגה נכונה (מונעת) ורענון
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות (כולל).
להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות (כולל).
להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים מיום קבלת רישיון הנהיגה

להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>