משרד התחבורה והבטיחות בדרכים


חדשות

קורסי נהיגה נכונה (מונעת) ורענון
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות (כולל).
להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות (כולל).
להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים מיום קבלת רישיון הנהיגה

להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>