האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10558 ביטחון סוציאלי

10558 ביטחון סוציאלי‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס דיני עבודה או שניים מבין הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו, התנהגות ארגונית-מקרו, ניהול משאבי אנוש, מגמות בחברה הישראלית, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מדיניות ציבורית, מבוא למינהל וניהול ציבורי וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בן-ישראל (‏כתיבה‎)‏; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: השופט סטפן אדלר, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' אמירה גלין

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם תאוריות בסיסיות בקשר למהותו, טיבו ותכליתו של הביטחון הסוציאלי ולאמצעים הנקוטים במסגרתו, כפי שאלה התגבשו במאה ה-21. הקורס מבהיר מהם הסיכונים החברתיים שמערכת הביטחון הסוציאלי אמורה לספק הגנה בפניהם, ולהציג את טיבם של יחסי הגומלין המתקיימים בין מערכת הביטחון הסוציאלי לבין מדינת הרווחה, על דגמיה השונים.

חומר הלימוד

יחידה 1 – ביטחון סוציאלי: תכלית

יחידה 2 – ביטחון סוציאלי: אמצעים

יחידה 3 – ביטחון סוציאלי: עיצוב מחדש – מגמות מתפתחות

יחידה 4 – ביטחון סוציאלי: זכות אדם וזכות יסוד

יחידות 6-5 – ביטוח אימהות וביטוח ילדים – מצבי סיכון חברתי המתייחסים למשפחה: היריון, לידה, הרחבת המשפחה והורות.

יחידות 8-7 – ביטוח אבטלה, הבטחת הכנסה והבטחת זכויות עובדים בחדלות פירעון של מעביד – מצבי סיכון חברתי המתייחסים להיעדר אמצעי קיום: דמי אבטלה, גמלת הבטחת הכנסה והבטחת תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין.

יחידות 10-9 – ביטוח זִקנה, שאירים וסיעוד – מצבי סיכון חברתי המתייחסים לגיל, תשישות, אלמנות ומוות: קצבת פנסיה, קצבת שאירים וגמלת סיעוד.

יחידות 12-11 – ביטוח נפגעי עבודה, נפגעי תאונות ונכות – מצבי סיכון חברתי המתייחסים לנכות: פגיעה בעבודה, נכות כללית ונכות תאונות.