האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10971 כלכלה מוניטרית

10971 כלכלה מוניטרית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, תורת המחירים א, תורת המחירים ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר דרור גולדברג

יועצים: פרופ' בנימין בנטל, פרופ' נתן זוסמן

הקורס הוא המשך לקורסי מקרו כלכלה ומתמקד בהיבט המוניטרי של הכלכלה. מטרת הקורס להעמיק את הידיעה וההבנה של תופעת הכסף בתיאוריה ובהיסטוריה. הכסף הוא אחת התופעות המבחינות את האדם מבעלי חיים אחרים. קיומו מאפשר את הגשמת התובנה הכלכלית הבסיסית ביותר – התמחות ביצור למען יעילות כלכלית. נוסף על כך, לכסף היה תפקיד מכריע במאורעות היסטוריים הרי גורל, מהחשובים שבהיסטוריה האנושית: הדפסה חריגה של כסף מימנה את המהפכות האמריקאית והצרפתית, הוציאה את העולם מהשפל הגדול של שנת 1929, אבל גם ערערה את הדמוקרטיה הגרמנית שלאחר מלחמת העולם הראשונה. בהדפסת כסף חריגה תלו את האשם בפרוץ המשבר הכלכלי העולמי ב-2008, אבל באופן פרדוקסלי הדפסת כסף שימשה גם פתרון למשבר הזה. גם בישראל היו השלכות גיאו-פוליטיות חשובות על הבחירה באינפלציה ואחר כך על הבחירה בחיסולה. התובנות מההיסטוריה והתיאוריה מאפשרות גם להסביר ולנתח את השינויים האחרונים או הצפויים בכסף – היעלמות השימוש בכסף המזומן והתחרות מצד "מטבעות" הקריפטו.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על סיפרו של דרור גולדברג זהב,נייר וביטקוין: היבטים תיאורטיים,היסטוריים ומוניטריים בכלכלה מונטרית (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2024‎)‏.

נושאי הלימוד