האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11304 כלכלה ישומית משלבת התנסות מעשית

11304 כלכלה ישומית משלבת התנסות מעשית‏

7 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים תורת המחירים א ,תורת המחירים ב ,מושגי יסוד באקונומטריקה, מקרו כלכלה א ,מקרו כלכלה ב, ואחד מבין הקורסים: כלכלת ישראל, העדפה ובחירה חברתית, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה כלכלה בין-לאומית ריאלית, כלכלה בין דורית, מכרזים ושווקים אלקטרוניים, חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול, כלכלה מוניטרית, כלכלה פוליטית, אישור מרכז הוראה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס:  ד"ר רונן בר-אל

בקורס שלושה רכיבים:

רכיב 1 - התנסות המעשית

הסטודנטים ישלימו 120 שעות התנסות מעשית בארגון כלכלי בליווי חונך/ת מן הארגון ובליווי אקדמי של צוות הקורס.

רכיב 2 - אקדמי

נושא א -מדע נתונים

הנושאים יילמדו תוך התבססות על מסדים של נתוני אמת ובאמצעות שימוש בתוכנות R, Excel, Python.

נושא ב - תמיכה אקדמית

התמודדות ופתרון שאלות מקצועיות אשר עולות במהלך ההתנסות המעשית תוך שימוש בחומרי הקורס וקורסים קודמים.

רכיב 3 - פיתוח קריירה