האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12437 סמינר מחקר בנושא פמיניזם ומגדר

12437 סמינר מחקר בנושא פמיניזם ומגדר‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה

תנאי קבלה: קבלה ללימודי תעודה במגדר.

ידע מומלץ: הקורס מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏.

צוות הפיתוח: פרופ' ענבל עופר, ד"ר נורית קירש

סמינר המחקר הינו קורס שנתי. במסגרת הסמינר יהיה על כל סטודנט\ית לכתוב עבודה סמינריונית, בהנחיית מנחה שתיבחר לפי נושא המחקר הרצוי.

לאורך השנה יתקיימו שישה מפגשים בהם יציגו חוקרות מהאו"פ וממוסדות אקדמיים אחרים את מחקריהן הקשורים בנושאי פמיניזם ומגדר. בנוסף, תוצג בכל מפגש כזה עבודה סמינריונית של סטודנט\ית מלימודי התעודה במגדר (‏או מהתכניות לתואר שני באו"פ כאשר העבודה המחקרית מתמקדת בנושאי מגדר‎)‏.

הקורס יאפשר לדון בנושאים עכשוויים, יהווה קרקע פורייה לאינטראקציה בין מחקר להוראה ויחשוף את מגוון המחקרים המתקיימים כיום במסגרת האו"פ.