האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14013 גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות

14013 גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

תנאי קבלה: הקורס עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה ואחד מבין הקורסים: מחקר כמותי בחינוך או מחקר איכותני בחינוך. בנוסף, עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עשת

יועצים: פרופ' יואב יאיר, ד"ר רונן המר, ד"ר נורית קינן, ד"ר קובי רוזנברג

הסטודנטים בקורס יתוודעו לתאוריות ומודלים העומדים בבסיס תהליכי עיצוב של פתרונות הוראה והדרכה מבוססי טכנולוגיה, ויתנסו בפיתוח פתרונות כאלה. במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים פתרונות הוראה והדרכה ממוחשבים עבור לקוחות אמיתיים, צעד אחר צעד, על פי שלבי מודל פיתוח מקובל. הדגש בקורס מושם על שלבי הניתוח המקדים ועל עיצוב יחידת לימוד המתבססת על תאוריה הוראתית/התנהגותית ותוך התייחסות לעקרונות בעיצוב חווית משתמש.

מבנה הקורס

הקורס הוא קורס סמינריוני יישומי, אשר במסגרתו יתנסו הסטודנטים בתהליכי עיצוב סביבות למידה והדרכה עבור "לקוחות" אמיתיים", כל זאת לצד קריאת מאמרי עיון ומחקר.

חובות הקורס כוללים פיתוח אבטיפוס של יחידת הדרכה וכתיבה של עבודה סמינריונית. ביצוע החלק היישומי של הקורס ייעשה בזוגות. סטודנטים המתכננים כתיבת תזה, ישתתפו במפגש נוסף ויוסיפו רכיב מחקרי-אמפירי לעבודה הסמינריונית.

חומר הלימוד כולל מקראת מאמרים ומדריך למידה.

מפגשי הלמידה כוללים הצגה ודיון בתוצרי הצוותים.

חלה חובת נוכחות במפגשים השני והרביעי בקורס.


1 סטודנטים במסלול תזה יגישו בקורס זה עבודה סמינריונית אמפירית.