האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14020 הפקת תועלת מממצאי הערכה

14020 הפקת תועלת מממצאי הערכה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.

תנאי קבלה ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה.

פיתוח הקורס: ד"ר אמירה רום

יועצת בכירה: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

יועצים: פרופ' מנוחה בירנבוים, ד"ר דוד מצר, ד"ר חגי קופרמינץ

הקורס מקנה את הידע ואת הכלים לשימוש שיטתי בנתונים שעלו מתוך ממצאי ההערכה בהתייחס אל הרמות השונות של מערכת החינוך (‏‏כיתה, בית ספר, מחוז, מדינה‎‎)‏‏ ואל המרכיבים השונים של המערכת (‏‏תלמידים, מורים, צוותי מקצוע, צוותי ניהול, תכניות לימודים, פרויקטים, תכניות התערבות וכדומה‎‎)‏‏.

מטרות הקורס

 • להקנות את היכולת להשתמש בנתונים כבסיס לתהליכי קבלת החלטות פנים בית ספריות ומערכתיות;

 • להקנות את היכולת להשתמש בממצאי ההערכה ככלי לקידום הפרט, הכיתה והמסגרת הבית ספרית;

 • לסייע בזיהוי גורמים מקדמים ובולמים בהפעלת חידושים ושינויים במערכת ובהתמודדות עם הגורמים הבולמים.

נושאי הלימוד

 • איכות בעשייה החינוכית – סטנדרטים ואינדיקטורים;

 • שימוש בנתוני הערכה חיצונית רחבת היקף;

 • שימוש בנתונים להערכת בית הספר כמכלול;

 • שימוש בנתוני הערכה בכיתה;

 • תרבות הערכה – שימוש בנתונים בתהליכי למידה ארגונית כבסיס למהלכי תכנון.

חומר הלימוד

 • מקראה (‏‏בעברית ובאנגלית‎‎)‏‏ ובה מאמרים רלוונטיים לנושאי הלימוד.

 • מדריך למידה הכולל מבוא כללי לתחום, מבוא וסיכום אינטגרטיבי בכל אחד מהנושאים, והנחיה לקריאה עצמאית של המאמרים.

 • אתר הקורס שבו יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות ויפורסמו חומרי עזר.

מפגשי ההנחיה בקורס מקוונים וההשתתפות בהם חובה. נדרש לשם כך חיבור מהיר לאינטרנט, אוזניות ומיקרופון.


1