האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14210 שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏

14210 שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה ללימודי תרבות: שלושה מבין הקורסים חברה תרבות וייצוג, תאוריות וגישות בחקר התרבות, גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות, רב-תרבותיות בישראל.

תנאי קבלה ללימודי דמוקרטיה בין-תחומיים: דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

תנאי קבלה לממשל ומדיניות ציבורית: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית ומבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וקורס בחירה נוסף, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר ליבס, פרופ' מוטי רגב, ד"ר דוד לוין

יועצים: פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, פרופ' ענת פירסט, ד"ר ז'רום בורדון, ד"ר עפרה גדעוני-גולדשטיין, ד"ר עדנה לומסקי-פדר, ד"ר אורן מאיירס, ד"ר פול פרוש

הקורס מציג את מהותו ואופיו של המחקר האיכותני, את ההיגיון האמפירי והפרשני שמנחה אותו, וכן את התפתחותו במדעי החברה. הקורס מנחה ומדריך כיצד ללקט נתונים בשיטות מחקר מגוונות: ראיונות מסוגים שונים, תצפיות, חומרים חזותיים וקוליים מתוך ארכיונים או באמצעות הקלטות. הקורס גם מדריך כיצד לנתח סוגים שונים של טקסטים: כתובים, מדוברים וחזותיים (‏תמונות וסרטי קולנוע‎)‏. פרק מרכזי בקורס מציג את הבסיס התאורטי לעמדה האנתרופולוגית והאתנוגרפית כלפי שדה המחקר, וכן מדריך ומדגים כיצד יש לגשת לביצוע עבודה אתנוגרפית, כלומר, כיצד ליצור מגע עם השדה וכיצד לבצע בפועל תצפיות בקרב נחקרים.

בין נושאי הלימוד:

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט, תמונה וקול (‏תרגום: אורית פרידלנד; האוניברסיטה הפתוחה, 2010‎)‏, שהוא תרגום של הספר:

Qualitative Researching with Text, Image and Sound, edited by M. Bauer & G. Gaskell (‏Sage, 2000‎)‏

וכן על מקראה ומדריך למידה.

ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 מי שלמדו את הקורס שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏ בתואר ראשון, אינם רשאים ללמוד קורס זה.