האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20264 תרמודינמיקה ב

20264 תרמודינמיקה ב‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורסים תרמודינמיקה, כימיה כללית1 (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל וייס; אורה מאור, תלמה מוקדי (‏עריכה‎)‏

הקורס מיועד לסטודנטים שסיימו את הקורס בתרמודינמיקה, ומעוניינים להרחיב את השכלתם בנושאים סמוכים.

חומר הלימוד

יחידה 1

שימושים אחדים של התרמודינמיקה

יחידה 2

תופעות שטח

יחידה 3

תרמודינמיקה של תהליכים בלתי הפיכים

יחידה 4

דיפוסיה, הולכה חשמלית וצמיגות

יחידה 5

אלקטרודיקה (‏דינמיקה של תהליכים ליד אלקטרודות‎)‏


1 הקורס לא יילמד עוד אחרי סמסטר ב2015.

2 או הקורסים כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד.