האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20462 אנליזה נומרית 1

20462 אנליזה נומרית 1‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: אחד מבין הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java, מבוא למדעי המחשב ושפת Java א, יסודות התכנות בשפת Java. אחד מבין הקורסים אלגברה לינארית 1, אלגברה לינארית לתלמידי מדעים,2 וכן אחד מבין הצמדים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,3 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.

פיתוח הקורס: פרופ' תמיר טסה, ד"ר מיריי אביגל

יועצים: פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' אלי טורקל, פרופ' דוד לוין, פרופ' ג'רמי שיף

אנליזה נומרית היא אחד ממקצועות היסוד של המתמטיקה השימושית. המקצוע עוסק בשיטות יעילות לפתרון מקורב של בעיות מספריות של המתמטיקה הרציפה, כולל הערכת השגיאה הכרוכה בחישובים מקורבים שכאלה. הדיון הנומרי בבעיה מסוימת כולל את פיתוח השיטה, הצגת דרכים להפעלת השיטה, לרוב באמצעות תכנית מחשב, הערכת היעילות החישובית של השיטה (‏סיבוכיות זמן וזיכרון‎)‏ והוכחת משפטים בדבר גודל השגיאה הכרוכה בחישוב שכזה. לפיכך, למרות שמדובר במקצוע מתמטי מובהק, ניתן לראות באנליזה הנומרית מקצוע בין-תחומי השייך גם למדעי המחשב.

ספר הקורס

R.L. Burden, D.J. Fairs & A.M. Burden, Numerical Analysis, 10th ed. (‏Cengage, 2016‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה.

נושאי הקורס

הקורס משלב תאוריה ויישום. הסטודנטים נדרשים לממש חלק מן האלגוריתמים הנלמדים בתוכנה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או אחד מבין הצמדים  חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד, או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.