האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20462 אנליזה נומרית 1

20462 אנליזה נומרית 1‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: אחד מבין הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java, מבוא למדעי המחשב ושפת Java א, יסודות התכנות בשפת פייתון1אחד מבין הקורסים אלגברה לינארית 1, אלגברה לינארית לתלמידי מדעים,2 וכן אחד מבין הצמדים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,3 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.

פיתוח הקורס: פרופ' תמיר טסה, ד"ר מיריי אביגל

יועצים: פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' אלי טורקל, פרופ' דוד לוין, פרופ' ג'רמי שיף

אנליזה נומרית היא אחד ממקצועות היסוד של המתמטיקה השימושית. אנליזה נומרית עניינה בשיטות יעילות לפתרון מקורב של בעיות מספריות של המתמטיקה הרציפה, כולל הערכת השגיאה הכרוכה בחישובים מקורבים שכאלה. הדיון הנומרי בבעיה מסוימת כולל פיתוח השיטה, הצגת דרכים להפעלת השיטה, הערכת היעילות החישובית של השיטה ‏(‏סיבוכיות זמן וזיכרון‎)‏‏ והוכחת משפטים בדבר גודל השגיאה הכרוכה בחישוב שכזה. לפיכך, אף שמדובר במקצוע מתמטי מובהק, אפשר לראות באנליזה הנומרית מקצוע בין-תחומי שמשתייך גם למדעי המחשב.

חומר לימוד

ספר הקורס

R.L. Burden, D.J. Fairs & A.M. Burden, Numerical Analysis, 10th ed. (‏Cengage, 2016‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה.

נושאי הקורס

הקורס הוא המשך ישיר לקורסי המתמטיקה הכלולים בידע הקודם הדרוש הנזכר לעיל, על מנת לעבור אותו בהצלחה נחוצה שליטה טובה בתוכן קורסים אלו. כמו כן, מכיוון שהקורס משלב תאוריה ויישום, על הסטודנטים לממש חלק מן האלגוריתמים הנלמדים בתוכנה.


1 או יסודות התכנות בשפת Java שאינו מוצע עוד

2 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או אחד מבין הצמדים  חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד, או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.