האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20542 הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות

20542 הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים, ובכללם הקורסים ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, פיזיולוגיה של הצמח, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏ וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר יחיעם זלץ

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בתחומי הגנטיקה התאית והמולקולרית של צמחים, ויישומיה בחקלאות. הסטודנטים יתוודעו לכלים המשמשים כיום לביצוע הנדסה גנטית בצמחים, למחקר המדעי שמאחורי כלים אלה וליישום הידע הזה לשם העברת מידע תורשתי בעל ערך חקלאי מן המבחנה אל הצמח, ומשם אל השדה.

החלק הראשון של הקורס עוסק בניתוח הצורך ליצירת צמחים טרנסגניים, בהכרת הטכנולוגיות המאפשרות החדרת דנ"א לצמחים והכוונת שילובו בגנום הגרעיני או בגנום הפלסטידות, וטכנולוגיות לזיהוי גנים.

חלקו האחר של הקורס יוקדש להכנה ולכתיבת עבודת חקר סמינריונית בנושא שיבחר כל אחד ממשתתפות ומשתתפי הקורס, ובהנחיית צוות הקורס. 

לסיכום יציגו כל הסטודנטים בקורס את פרי עבודתם בפני המנחה בשיחת סיכום.