האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20547 פיסיקה גרעינית

20547 פיסיקה גרעינית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים פרקים בפיסיקה מודרנית, מכניקה, מכניקה קוואנטית ומבנה האטום (‏או תורת הקוואנטים א‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטיסימלי 2+ חשבון אינפיניטיסימלי 3 . ידע קודם מומלץ: הקורסים חשמל ומגנטיות, מכניקה אנליטית.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק קלזון, ד"ר יוסף כהן, פרופ' יוסף ורבין

יועצים: פרופ' סולנאנג' אקסלרוד, פרופ' אמנון מועלם, פרופ' ריימונד מורה, פרופ' יורם קירש

הקורס הוא אחד מסדרת קורסים המיועדים לחשוף את הסטודנטים המתקדמים לשטחים המרכזיים של ההתעסקות המחקרית המודרנית בפיסיקה. הקורס מתרכז בפיסיקה גרעינית, ומכסה נושאים רבים ברמה הפנומנולוגית הדרושה בתחומי מדע, כגון: כימיה, הנדסה, מדעי החיים ורפואה.

הקורס מבוסס על לימוד שמונה פרקים מתוך ספר הקורס ועל עוד שלוש יחידות לימוד (‏יחידות 9-7‎)‏ שנכתבו במיוחד. ספר הקורס הוא:

A. Das & T. Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics, 2nd ed. (‏World Scientific, 2003‎)‏

הספר נלמד באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית. המדריך כולל הנחיות כלליות ללימוד עצמי והקדמה לכל פרק ובה הדגשים, הבהרות ותוספות, וכן מודגמות בעיות מיוחדות עם פתרונות וניתוח.

נושאי הלימוד

יחידה 1 מושגי יסוד וטכניקות רלוונטיות

יחידה 2 פנומנולוגיה גרעינית יסודית

יחידה 3 מודלים גרעיניים

יחידה 4 תהליכים גרעיניים

יחידה 5 אינטראקציה של קרינה ושל חלקיקים עם חומר

יחידה 6 טכניקות ניסיוניות: גלאים ומאיצים

יחידות 9-7 שימושי הפיסיקה הגרעינית: אסטרופיסיקה, תיארוך גיאולוגי וארכיאולוגי, כורים גרעיניים, רפואה גרעינית.


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏; או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475+20474 או 20212+20106‎)‏.