האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20589 אלקטרומגנטיות אנליטית

20589 אלקטרומגנטיות אנליטית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / פיסיקה

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים מכניקה, חשמל ומגנטיות, מכניקה אנליטית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3‎)‏1 וכן אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏,2 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏או משוואות דיפרנציאליות רגילות‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורסים משוואות דיפרנציאליות חלקיות, גלים ואופטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסף ורבין, ד"ר מרב חדד

יועצים: פרופ' שלמה אליצור, פרופ' בנימין סבטיצקי, פרופ' יורם קירש, פרופ' עודד רגב

קורס באלקטרומגנטיות אנליטית נלמד בדרך כלל בשלבים המתקדמים של כל תכנית לתואר בוגר בפיסיקה. חלקו הראשון של הקורס עוסק באותם נושאים הנלמדים בקורס הבסיסי חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏, אך מטפל בהם בעזרת שיטות מתמטיות מתקדמות ובעלות תוקף כללי הרבה יותר. חלקו השני מוקדש לנושאים מתקדמים יותר גם מן הבחינה הפיסיקלית והוא יכול לשמש כמבוא לקורס מתקדם בתורת השדות הקלאסיים.

היחס בינו ובין הקורס "חשמל ומגנטיות" דומה במובנים רבים ליחס שבין הקורס "מכניקה אנליטית" לבין הקורס הבסיסי יותר במכניקה.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על שבעה פרקים מהספר שדות אלקטרומגנטיים מאת מרסלו שיפר ונדב שנרב, שיצא בשנת 2004. זהו ספר משופע בדוגמאות ובתרגילים פתורים ומתאים ללימוד עצמי.

הקורס כולל פרק נוסף (‏פרק 8‎)‏ שנכתב במיוחד כתוספת לקורס וחוברת שבה תרגול נוסף על זה הנמצא בספר, ובה כ- 100 תרגילים פתורים.

פרקי הלימוד

מבוא

אנליזה וקטורית

פרק 1

אלקטרוסטטיקה

פרק 2

חומרים דיאלקטריים ואנרגיה אלקטרוסטטית

פרק 3

מגנטוסטטיקה

פרק 4

שדות תלויים בזמן

פרק 5

קרינה אלקטרומגנטית

פרק 6

אנטנות – יצירה ופיזור של קרינה

פרק 7

קווי תמסורת, מוליכי גל וחללי תהודה3

פרק 8

אלקטרודינמיקה יחסותית4


1 או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106,שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3.

2 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית למדעי הטבע.

3 פרק זה לא נלמד.

4 תוספת מעבר לספר הקורס.