האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20955 פיסיקה קוואנטית 2 (‏אנגלית‎)‏

20955 פיסיקה קוואנטית 2 (‏אנגלית‎)‏‏1

5 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נ"ז בקורסים קודמים בפיסיקה ובכללם הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב או חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 + חשבון אינפיניטסימלי 23 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏3 , פרקים בפיסיקה מודרנית, מכניקה, גלים ואופטיקה, פיסיקה קוואנטית 1 (‏או תורת הקוואנטים א 4‎)‏, שיטות מתמטיות בפיסיקה. וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגברה לינארית 2, מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

-הקורס יילמד בשפה האנגלית-

פיתוח הקורס: פרופ' סלים זארובי

יועצים: פרופ' יוסף ורבין, פרופ' יוסי אברון, פרופ’ רון ליפשיץ

מטרות הקורס:

נושאי הלימוד:

חומרי לימוד:

הקורס מבוסס על לימוד ששת הפרקים האחרונים (‏‏פרקים 12-7‎‎)‏‏ של הספר:

Introduction to Quantum Mechanics, 3rd Edition, Davis Griffiths & Darrell Schroeter, Cambridge University Press.

אל הספר נלווה מדריך למידה שבו כלולות הנחיות בנוגע לקצב הלימוד, הרחבות והבהרות בנקודות קשות וכן תרגילים ופתרונותיהם.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20106, שאינו מוצע עוד‎‎)‏‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20106, שאינו מוצע עוד‎‎)‏‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20212, שאינו מוצע עוד‎‎)‏‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3.

3 בעבר נקרא הקורס אלגברה ליניארית לתלמידי מדעי הטבע.

4 למי שלמדו את הקורס עד סמסטר א2019.