האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20602 שיטות מתמטיות בפיסיקה

20602 שיטות מתמטיות בפיסיקה‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב או: חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 + חשבון אינפיניטסימלי 3. אלגברה ליניארית 1 או: אלגברה ליניארית לתלמידי מדעים; מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות או: משוואות דיפרנציאליות רגילות 1; מכניקה ועוד לפחות 2 מבין 3 הקורסים הבאים בפיסיקה: חשמל ומגנטיות, אטומים מולקולות ותכונות החומר, פרקים בפיסיקה מודרנית. דרושה יכולת קריאה של טקסטים באנגלית.

צוות הפיתוח: פרופ' אלי לוין, ד"ר מיכאל רבינוביץ', פרופ' יוסף ורבין

מטרת הקורס

מטרת הקורס היא להקנות את הרקע המתמטי ההכרחי לקורסים בפיסיקה שמקומם בחצי השני של תכניות הלימודים בפיסיקה. אלה הם בראש ובראשונה שני הקורסים פיסיקה קוואנטית 1 (‏20320‎)‏ ו- פיסיקה קוואנטית 2 (‏20943‎)‏, שני הקורסים בגלים- גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏ ו- נושאים מתקדמים בתורת הגלים (‏20923‎)‏, הקורס אלקטרומגנטיות אנליטית (‏20589‎)‏, הקורס פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏ והקורס פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏ ובמידה פחותה הקורס פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏.

מבנה הקורס

הקורס יציג בפני הסטודנטים שלושה נושאים עיקריים: טורי פורייה והתמרות אינטגרליות, משוואות דיפרנציאליות חלקיות ופונקציות מרוכבות ושימושיהן בפיסיקה. הקורס יילמד על בסיס 6 פרקים ועוד כמה סעיפים נוספים של הספר:

Mathematical Methods for Physics and Engineering

K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence

Cambridge UP, 3rd Edition 2006; ISBN: 9780521679718

הפרקים שיילמדו ילוו על ידי מדריך למידה מפורט. הסטודנטים יקבלו עותק של פרקי הספר הרלוונטיים [באנגלית] ואת מדריך הלמידה.

יחידות הלימוד:


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.