האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"א - י"ב באדר א' תשע"ד, 12-11 בפברואר 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


תהליך הגשת המאמרים הסתיים.
תודה על תרומתכם ולהתראות בכנס צ'ייס, 12-11 בפברואר, 2014


קול קורא להגשת מאמרים

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות וחוקרים. בשנים האחרונות, אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המופיעים חדשות לבקרים ורבים מהם נעלמים באותה המהירות בה הופיעו. טכנולוגיות רבות מאומצות על ידי חלקים גדולים בציבור, אך מחקרים רבים נדרשים כדי לבחון את יעילות שילובן בהוראה, בלמידה ובניהול למידה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, שהחלה בשנת 2006, וקורא כעת להגיש הצעות להרצאות ולפוסטרים לכנס צ'ייס 2014 - התשיעי במספר. הכנס ישמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים ואנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

אנו מזמינים אותך להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה או פוסטר.

מטרת הכנס

לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

נושאי הכנס

 • היבטים חברתיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב ואינטראקציה ברשתות חברתיות
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות בהוראה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך של טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים
 • בחינה אמפירית של מודלים וכלים להוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • משאבי למידה פתוחים (Open educational resources)
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה

תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובהוראה ולמידה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תיאורטיים. המועד האחרון למשלוח הצעות הוא ה-31 באוקטובר, 2013. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

מאמר סטודנט/ית מצטיין

לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס האחרונים, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים.

להנחיות להגשת הצעות

קול קורא
 
 


האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה