כנס צ'ייס

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"א - י"ב באדר א' תשע"ד, 12-11 בפברואר 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


תהליך הגשת המאמרים הסתיים.
תודה על תרומתכם ולהתראות בכנס צ'ייס, 12-11 בפברואר, 2014


הנחיות להגשת הצעות

ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר, לפי התבנית הבאה בלבד:

1. הצעה להצגה כהרצאה

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 2,000 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • סגנון הכתיבה- על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA) .
 • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בתקציר.
 • מגישי ההצעות, שיתקבלו להצגה בכנס, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו לשולח.

2. הצעה להצגה כפוסטר

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של התקצירים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר,
את ההצעות יש להגיש כקובץ doc או rtf.

מערכת הגשת מאמרים

להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כאן

שימו לב! השנה עברנו להשתמש במערכת EasyChair לניהול תכנית הכנס. הנחיות בעברית תמצאו כאן.

ספר הכנס

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ויחולק למשתתפים ביום הכנס.

פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב- עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת
Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects (http://ijello.org/). המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט, כמקובל בכתבי עת.

לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים לכנס צ'ייס 31.10.2013
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 24.11.2013
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 10.12.2013
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 11-12.2.2014


הנחיות להגשת הצעות
 
 


האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה