יום ההוראה והלמידה

הכנס השנתי של סגלי ההוראה
באוניברסיטה הפתוחה


הוראה במחשבה פתוחה

יום רביעי, ד בכסלו, תשע"ח, 22 בנובמבר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)
האוניברסיטה הפתוחה - sheby vkhnusho vtesnhho
שומרים על קשר
 

שומרים על קשר

המחלקה להוראה וללמידה
טל': 09-7781550
דוא"ל: teach.learn@openu.ac.ilפרטים נוספים: במזכירות הכנס לי גדז' 09-7781550, או במייל yom_h@openu.ac.il