יום ההוראה והלמידה

הכנס השנתי של סגלי ההוראה
באוניברסיטה הפתוחה


הוראה במחשבה פתוחה

יום רביעי, ד בכסלו, תשע"ח, 22 בנובמבר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)
האוניברסיטה הפתוחה - sheby vkhnusho vtesnhho
הרשמה
 

הרשמה

ההרשמה לכנס נפתחה ומתבצעת באמצעות טופס מקוון
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת רישום מוקדם. 
מנחים המשתתפים בכנס זכאים להחזר הוצאות נסיעה.
שימו לב! מספר המקומות בסדנאות מוגבל. הקפידו להקדים ולהירשם, כדי להבטיח את מקומכם.

 


פרטים נוספים: במזכירות הכנס לי גדז' 09-7781550, או במייל yom_h@openu.ac.il