יום ההוראה והלמידה

הכנס השנתי של סגלי ההוראה
באוניברסיטה הפתוחה


הוראה במחשבה פתוחה

יום רביעי, ד בכסלו, תשע"ח, 22 בנובמבר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (מפת הגעה)
האוניברסיטה הפתוחה - sheby vkhnusho vtesnhho
המחלקה להוראה וללמידה
 

המחלקה להוראה וללמידה

המחלקה להוראה וללמידה הוקמה בינואר 2017, מתוך תפיסת עולם הרואה בהוראה את לב העשייה האו"פית, ובמסגרת שינוי המבנה הארגוני בדיקנט הלימודים האקדמיים.
המחלקה אמונה על הובלת תהליכים ארגוניים מעמיקים, שנועדו לשפר את איכות ההוראה והלמידה באו"פ ולטפח שיח פנימי מתמיד על התחדשות דרכי ההוראה והתאמתן לעידן הנוכחי. עבודת המחלקה מושתת על הגדרה של "תוצרי למידה" (Learning Outcomes), כפי שנוסחו במסמך בולוניה (2003), במטרה לייעל את ההוראה והלמידה.
לשם כך פועלת המחלקה הן בתחום פיתוח הקורסים, הן בקידום סגלי ההוראה והן בפיתוח כישורי הלמידה של הסטודנטים:

פיתוח פדגוגי מכוון תוצרי למידה(קורסים)

 • סיוע לקורסים בתהליכי התחדשות: ייעוץ, עיצוב תהליכי למידה ופיתוח פדגוגי
 • ליווי פדגוגי של קורסים ראשונים וקורסים בתהליכי פיתוח
 • חשיבה מחודשת על תהליכי ההערכה בקורס (ממ"נים ובחינות)
 • גיבוש מדדי בקרה לאפקטיביות ההוראה בקורס

קידום סגלי הוראה(סגל)

 • הכשרות ופיתוח סגלי הוראה (מנחים, מרַכזי הוראה, סגל בכיר)
 • הרחבת מערך התצפית והמשוב למנחים
 • הכשרת מנחים להנחיה בקורסים ראשונים ול"הנחייה אישית" בתואר מקוון
 • פיתוח סדנאות ייחודיות להנחיה במגזר הערבי
 • הדרכות להנחיה באמצעות טכנולוגיות
 • יום הוראה ולמידה – כנס שנתי של כלל סגלי ההוראה באו"פ

פיתוח כישורי למידה(סטודנטים)

 • אוריינטציה לסטודנט החדש באו"פ ומפגשי פתיחת סמסטר
 • סדנאות והדרכות פרטניות לשיפור מיומנויות ולרכישת כלים ללמידה פעילה - ניתנות לסטודנטים במפגשים פנים אל פנים במרכזי הלימוד, וכן בלימוד מקוון
 • סדנאות לכתיבת עבודות סמינריונית ולסטודנטים בתואר שני
 • סדנה לאוריינות טכנולוגית
 • פיתוח כישורי למידה בקרב אוכלוסיות מיעוט

שומרים על קשר
 
המחלקה להוראה וללמידה
טלפון: 09-7781550
מייל: teach.learn@openu.ac.il


פרטים נוספים: במזכירות הכנס לי גדז' 09-7781550, או במייל yom_h@openu.ac.il