האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10327 ממלכות ישראל ויהודה (‏תקופת המלוכה‎)‏

10327 ממלכות ישראל ויהודה (‏תקופת המלוכה‎)‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס תולדות עם ישראל בימי בית ראשון, ואחד מבין הקורסים יוון הקלאסית, מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת המקרא, מהאבות עד לשופטים, מגלות לקוממיות, ירושלים לדורותיה, חשיבה היסטורית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' בוסתנאי עודד, פרופ' חנוך רביב (‏תכנון וייעוץ‎)‏, ד"ר דינה כץ; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

הקורס תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏ עסק במהלך האירועים החשובים של התקופה על-פי סדרם הכרונולוגי, וכן בגורמים שעיצבו אירועים אלה. בקורס הנוכחי יעמיקו הסטודנטים את ידיעותיהם בארבעה נושאים מרכזיים: שניים בתחום מדיניות פנים וחברה, ושניים בתחום מדיניות החוץ.

מבנה הקורס

שלב א

א.

פיתוח כושר קריאה של מחקרים מקצועיים;

ב.

פיתוח גישה ביקורתית, חשיבה עצמאית ויכולת להסביר ולנמק עמדות במסגרת הבעיות הנדונות;

ג.

קריאה ביקורתית של מקורות היסטוריים וניתוחם;

ד.

הכנה לכתיבת עבודה סמינריונית;

שלב ב

ה.

כתיבת עבודה סמינריונית בהדרכה צמודה של מדריך.

נושאי הלימוד

א.

מוסד המלוכה בישראל – מהותו, מאפייניו העיקריים ומקור צמיחתו;

ב.

דפוסי הארגון הממלכתי בישראל – האזרחי והצבאי – והיחס בינו לבין האזרח;

ג.

יחסי ממלכות ישראל ויהודה עם המדינות השכנות, והגורמים שעיצבו יחסים אלה;

ד.

בצל האימפריות – השפעת מקומה של ארץ-ישראל בין המעצמות הגדולות של המזרח הקדמון על מדיניות החוץ של ממלכות ישראל ויהודה.