האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10523 מוסר ועסקים

10523 מוסר ועסקים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, בכללם אחד מבין הקורסים: מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למשפט ולדיני עסקים, מבוא לסוציולוגיה, מדיניות ציבורית, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא למשפט ויסודות המשפט, מבוא למינהל וניהול ציבורי, בעיות בפילוסופיה של המוסר וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה גבע (‏כתיבה‎)‏, עו"ד יפה צרפתי

יועצים: פרופ' אביעד חפץ, פרופ' מאיר חת, פרופ' ברוך מבורך, פרופ' חיים פלק

מטרות הקורס

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרה של א' גבע, מוסר ועסקים: מקבילים נפגשים (‏הוצאת המרכז לאתיקה בירושלים והקיבוץ המאוחד, 2011‎)‏. הספר מציג את התחום ובונה מסגרת מושגית לניתוח דילמות ולקבלת החלטות מוסריות בעסקים.

לספר מצורפים מקראה ומדריך למידה המלווה את פרקי הספר במגוון אירועים מהמציאות העסקית בישראל ובעולם.

נושאי הלימוד

יחידה 1 מבוא: תפיסות של היחס בין מוסר ועסקים

יחידות 6-2 תיאור המנגנונים המוסדיים המעצבים את ההתנהגות העסקית: השוק, הארגון העסקי, החוק, הסביבה החברתית ותכניות אכיפה

יחידות 11-7 נקודת המבט המוסרית ביישומה לעולם העסקים; טיפולוגיה של בעיות מוסריות בעסקים, עקרונות מוסר; מוסר הארגון; אחריות חברתית תאגידית; קוד אתי ומנהיגות בארגון; ממשל תאגידי

יחידה 12 גישות מחקריות במוסר ועסקים

יחידה 13 מודל קבלת החלטות מוסריות בעסקים.

תהליכי הלמידה בקורס נתמכים באמצעים טכנולוגיים כמו מפגשי זום עם מרכז ההוראה, סרטונים ומצגות באתר הקורס וכיו"ב.


1 מי שיילמדו את הקורס מסמסטר א2021 לא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית בכלכלה.