האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10523 מוסר ועסקים

10523 מוסר ועסקים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למיקרוכלכלה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה גבע (‏כתיבה‎)‏, עו"ד יפה צרפתי

יועצים: פרופ' אביעד חפץ, פרופ' מאיר חת, פרופ' ברוך מבורך, פרופ' חיים פלק

מטרות הקורס

  • הקניית מושגי מוסר רלוונטיים להתמודדות עם שאלות מוסריות בניהול עסקים;

  • זיהוי הבעיות המוסריות הכרוכות בתחומים שונים של הפעילות העסקית;

  • טיפוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית וניתוח מוסרי הדרושות ליישום עקרונות המוסר בהחלטות עסקיות;

  • חשיפה לדילמות מוסריות ממשיות באמצעות אירועים מהמציאות העסקית בישראל ובעולם.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרה של א' גבע, מוסר ועסקים: מקבילים נפגשים (‏הוצאת המרכז לאתיקה בירושלים והקיבוץ המאוחד, 2011‎)‏. הספר מציג את התחום ובונה מסגרת מושגית לניתוח דילמות ולקבלת החלטות מוסריות בעסקים.

לספר מצורפים מקראה ומדריך למידה המלווה את פרקי הספר במגוון אירועים מהמציאות העסקית בישראל ובעולם.

נושאי הלימוד

יחידה 1 מבוא: תפיסות של היחס בין מוסר ועסקים

יחידות 6-2 תיאור המנגנונים המוסדיים המעצבים את ההתנהגות העסקית: השוק, הארגון העסקי, החוק, הסביבה החברתית ותכניות אכיפה

יחידות 11-7 נקודת המבט המוסרית ביישומה לעולם העסקים; טיפולוגיה של בעיות מוסריות בעסקים, עקרונות מוסר; מוסר הארגון; אחריות חברתית תאגידית; קוד אתי ומנהיגות בארגון; ממשל תאגידי

יחידה 12 גישות מחקריות במוסר ועסקים

יחידה 13 מודל קבלת החלטות מוסריות בעסקים.

תהליכי הלמידה בקורס נתמכים באמצעים טכנולוגיים כמו מפגשי זום עם מרכז ההוראה, סרטונים ומצגות באתר הקורס וכיו"ב.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.