האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10920 פסיכולוגיה של השואה

10920 פסיכולוגיה של השואה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים שיטות מחקר במדעי החברה, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' דן בר-און, פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' סוניה רוקס, ד"ר אלון לזר; אורנה כהן-שורץ (‏עריכת מדריך הלמידה‎)‏

יועצים: פרופ' יאיר אורון, פרופ' הדס וייסמן, פרופ' יפעת מעוז, פרופ' יחיאל קלר

גם עם חלוף העשור השביעי לסיומה של מלחמת העולם השנייה, על מוראותיה, העיסוק בשואה אינו פוסק. הקורס מבקש לבחון תופעה מורכבת זו מנקודת מבט פסיכולוגית, תוך התייחסות לשלוש תקופות ולארבע קבוצות המעורבות בהתרחשויות. שלוש התקופות הן השנים קודם פרוץ המלחמה (‏1939-1933‎)‏, שנות המלחמה (‏1945-1939‎)‏ ומ-1945 עד לימינו אלה. בכל אחת מתקופות אלו יידונו ההיבטים הפסיכולוגים של: 1. המחוללים, 2. העומדים מן הצד, 3. המצילים, ו-4. הקרבנות הניצולים. הדיון יכלול התייחסות לתהליכים מורכבים הנוגעים למכלול רחב של תופעות ברמת היחיד, הקבוצה, החברה והתרבות, כמו גם על האופן שבו השואה מיוצגת ומתפרשת בחברות שונות.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

נושאי העבודות יתמקדו בסוגיות בפסיכולוגיה חברתית באופן כללי.


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2014. אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית בסמסטר א2014.