האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12004 מחאה כהשתתפות פוליטית

12004 מחאה כהשתתפות פוליטית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

לתכנית בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א', סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב', קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.

פיתוח הקורס: פרופ' איתן אלימי, פרופ' יגיל לוי, יובל לבל

יועצת פיתוח: פרופ' תמר הרמן

יועצות: ד"ר סיון הירש הפלר, ד"ר שרה הלמן

מחאה פוליטית הינה סוג של השתתפות פוליטית לא-פורמלית, כזו המתנהלת מחוץ למסגרות ולאפיקי ההשתתפות הפוליטית המוכרים והמקובלים, כהצבעה בבחירות או חברות במפלגות. בעשורים האחרונים אנו עדים למגמה הפוכה בין הפוליטיקה הפורמלית לפוליטיקה הלא-פורמלית, כך שבעוד שדפוסי ההשתתפות הפוליטית הפורמליים נמצאים בירידה, דפוסי ההשתתפות הלא-פורמליים נמצאים בעלייה. לא זו בלבד שמחאה פוליטית הפכה להיות חלק מהשגרה של העולם הפוליטי אלא השכיחות, ההיקף, האינטנסיביות ואף החריפות של גילויי מחאה לא פעם מבטאים דחייה ואף יציאה כנגד הפוליטיקה המוסדית הפורמלית. מטרתו העיקרית של קורס זה היא בחינה של סוגיות תאורטיות ואמפיריות בחקר המחאה כהשתתפות פוליטית.

נושאי הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים, מבוא דידקטי ואתר קורס עשיר.


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים.